HOIA END UUDISTEGA KURSIS!

TELLI UUDISKIRI

*väli kohustuslik
Ad

Korduma kippuvad küsimused

Mis on lairibaühendus?

Vastus: Lairibaühendus on valguskaabliühendus, mis ühendab maja maailmaga. Selle kaudu jõuab majja ülikiire internet, televisioon, uudised, meelelahutus, kodus õppimise ja töötamise võimalused ning palju muud. Lairibaühendusest on täpsemalt kirjutatud leheküljel Lairibast.

 

Milliseid teenuseid saan lairibaühenduse kaudu kasutada?

Vastus: Kuna lairibaühendus on väga suure läbilaskevõimega ühendus, siis võimaldab see kasutada kõiki teenuseid, mida teenusepakkujad täna või tulevikus pakuvad, nagu näiteks digitelevisiooni, piiramatut ja ülikiiret internetti ning telefoni teenust. Lairibaühendus võimaldab ka e-tervise, turvalisuse, sotsiaalteenuste toe, kaugtöö, hariduse, meelelahutuse ja suhtluse teenuseid ning “targa maja” lahendust. 

 

Kes hakkavad lairibaühenduse kaudu teenuseid pakkuma?

Vastus: DigiMaa lairibavõrk ehitatakse selliselt, et kõik teenusepakkujad saavad selle kaudu oma teenuseid pakkuda. Eestis suuremad lairibaühenduse kaudu teenusepakkujad on näiteks Telia, Starman, STV ja Telset kuid teenuseid võivad pakkuda ka kõik väiksemad teenusepakkujad.

 

Miks ma pean maja ühendama valguskaabliga, kui tänapäeval tuleb internet ka õhu kaudu netipulgaga?

Vastus: Õhu kaudu leviv mobiilinternet ei ole piisavalt suure läbilaskevõimega ega piisavalt kvaliteetne ühendus, et sellega maju ühendada. Mobiilinternet ei võimalda kasutada mitmeid teenuseid, sellel on tihti mahupiirangud ning selle kasutamine on kallim. Valguskaabli läbilaskevõime on praktiliselt piiramatu. Läbi selle mahuvad kõik teenused nii täna kui ka aastate pärast ning sellel puuduvad mahupiirangud. Kuna valguskaabli ühendus on saamas majale sama oluliseks kui elekter või vesi, siis tõstab lairibaühenduse olemasolu ka kinnisvara väärtust. Täpsemalt on erinevatest ühenduste tehnoloogiatest kirjutatud leheküljel Lairibast.

 

Kas mul on vaja uut lairibaühendust, kui praegu saan interneti vaskkaablil põhineva telefoniliini kaudu?

Vastus: Kuigi täna võib tunduda, et vaskkaabliühendusest piisab, siis mõne aasta pärast ei pruugi see enam nii olla. Uued teenused ja inimeste kasutusharjumuste muutumine toovad kaasa järjest suuremad nõudmised internetiühendustele. Paraku füüsikaseadused ei võimalda enam vaskkaabli läbilaskevõimet suurendada ning mõne aja möödudes ei suuda vaskkaabel enam vajadusi rahuldada. Kuna valguskaabli läbilaskevõime on praktiliselt piiramatu, siis võimaldab see kõiki teenuseid kasutada ka veel aastakümnete pärast!

 

Kui palju hakkab maksma lairibavõrguga liitumine?

Vastus: Kõigile neile, kes liituvad võrguga kohe selle ehitamise ajal on liitumistasu kindlasti taskukohane. Selle täpne suurus otsustatakse küsitluse tulemuste põhjal. Kõik hiljem liitujad tasuvad vastavalt sellele, kui palju nende maja ühendamine reaalselt maksma läheb.

 

Kui palju hakkab olema kuutasu?

Vastus: Kuutasu sõltub sellest, millist teenusepakkujat ja milliseid teenuseid hakatakse kasutama. Kõikidel teenusepakkujatel on hinnakirjad leitavad nende kodulehtedel ning kõigile kehtivad samad hinnad, sõltumata selles, kas klient asub linnas või maal.

 

Millal hakatakse lairibavõrku ehitama?

Vastus: Praegu on DigiMaa projekti ettevalmistav etapp, mille käigus selgitatakse välja kuhu ja kui palju on vaja uut võrku ehitada ning kui palju see maksma läheb. Lisaks tuleb korraldada finantseerimine, luua organisatsioon jne. Reaalne ehitus võib alata 2018. aastal.

 

Kuidas teatakse, milliseid maju on vaja lairibaga ühendada?

Vastus: Selle teada saamiseks toimub küsitlus, kus kõik DigiMaa projektis osalevate omavalitsuste elanikud saavad märkida, millisele aadressile nad lairibaühendust soovivad. Lisaks kasutame erinevaid andmebaase, mis näitavad kus elavad inimesed aastaringselt ning kus asuvad ettevõtted ja asutused.

 

Kui ma praegu ei soovi lairiba, siis kas ma saan kunagi hiljem võrguga liituda?

Vastus: Me eeldame, et kõik need, kes soovivad, liituvad võrguga korraga. Ainult selliselt on võimalik ehituskulusid oluliselt vähendada. Kõik need, kes kohe liituvad saavad seda teha soodushinnaga, hiljem peavad liitujad kõik liitumisega seotud kulud ise kinni maksma.

 

Kes on DigiMaa omanik?

Vastus: DigiMaa projekt loodi Harjumaa Omavalitsuste Liidu poolt. DigiMaa valguskaablivõrk hakkab kuuluma selleks otstarbeks spetsiaalselt loodavale võrguettevõttele.

 

Kui palju läheb DigiTee võrgu ehitus maksma ning kust see raha saadakse?

Vastus: Esialgne võrgu ehitusmaksumus selgub peale seda, kui on teada kuhu ja kui palju on vaja võrku ehitada ning millist olemasolevat taristut saab võrgu rajamiseks kasutada. Lairibavõrgu rajamist on plaanis finantseerida riigitoetusest, liitumistasudest ja pikaajalisest laenust.

KKK

Mis on lairibaühendus?

Vastus: Lairibaühendus on valguskaabliühendus, mis ühendab maja maailmaga. Selle kaudu jõuab majja ülikiire internet, televisioon, uudised, meelelahutus, kodus õppimise ja töötamise võimalused ning palju muud. Lairibaühendusest on täpsemalt kirjutatud leheküljel Lairibast.

 

Milliseid teenuseid saan lairibaühenduse kaudu kasutada?

Vastus: Kuna lairibaühendus on väga suure läbilaskevõimega ühendus, siis võimaldab see kasutada kõiki teenuseid, mida teenusepakkujad täna või tulevikus pakuvad, nagu näiteks digitelevisiooni, piiramatut ja ülikiiret internetti ning telefoni teenust. Lairibaühendus võimaldab ka e-tervise, turvalisuse, sotsiaalteenuste toe, kaugtöö, hariduse, meelelahutuse ja suhtluse teenuseid ning “targa maja” lahendust. 

 

Kes hakkavad lairibaühenduse kaudu teenuseid pakkuma?

Vastus: DigiMaa lairibavõrk ehitatakse selliselt, et kõik teenusepakkujad saavad selle kaudu oma teenuseid pakkuda. Eestis suuremad lairibaühenduse kaudu teenusepakkujad on näiteks Telia, Starman, STV ja Telset kuid teenuseid võivad pakkuda ka kõik väiksemad teenusepakkujad.

 

Miks ma pean maja ühendama valguskaabliga, kui tänapäeval tuleb internet ka õhu kaudu netipulgaga?

Vastus: Õhu kaudu leviv mobiilinternet ei ole piisavalt suure läbilaskevõimega ega piisavalt kvaliteetne ühendus, et sellega maju ühendada. Mobiilinternet ei võimalda kasutada mitmeid teenuseid, sellel on tihti mahupiirangud ning selle kasutamine on kallim. Valguskaabli läbilaskevõime on praktiliselt piiramatu. Läbi selle mahuvad kõik teenused nii täna kui ka aastate pärast ning sellel puuduvad mahupiirangud. Kuna valguskaabli ühendus on saamas majale sama oluliseks kui elekter või vesi, siis tõstab lairibaühenduse olemasolu ka kinnisvara väärtust. Täpsemalt on erinevatest ühenduste tehnoloogiatest kirjutatud leheküljel Lairibast.

 

Kas mul on vaja uut lairibaühendust, kui praegu saan interneti vaskkaablil põhineva telefoniliini kaudu?

Vastus: Kuigi täna võib tunduda, et vaskkaabliühendusest piisab, siis mõne aasta pärast ei pruugi see enam nii olla. Uued teenused ja inimeste kasutusharjumuste muutumine toovad kaasa järjest suuremad nõudmised internetiühendustele. Paraku füüsikaseadused ei võimalda enam vaskkaabli läbilaskevõimet suurendada ning mõne aja möödudes ei suuda vaskkaabel enam vajadusi rahuldada. Kuna valguskaabli läbilaskevõime on praktiliselt piiramatu, siis võimaldab see kõiki teenuseid kasutada ka veel aastakümnete pärast!

 

Kui palju hakkab maksma lairibavõrguga liitumine?

Vastus: Kõigile neile, kes liituvad võrguga kohe selle ehitamise ajal on liitumistasu kindlasti taskukohane. Selle täpne suurus otsustatakse küsitluse tulemuste põhjal. Kõik hiljem liitujad tasuvad vastavalt sellele, kui palju nende maja ühendamine reaalselt maksma läheb.

 

Kui palju hakkab olema kuutasu?

Vastus: Kuutasu sõltub sellest, millist teenusepakkujat ja milliseid teenuseid hakatakse kasutama. Kõikidel teenusepakkujatel on hinnakirjad leitavad nende kodulehtedel ning kõigile kehtivad samad hinnad, sõltumata selles, kas klient asub linnas või maal.

 

Millal hakatakse lairibavõrku ehitama?

Vastus: Praegu on DigiMaa projekti ettevalmistav etapp, mille käigus selgitatakse välja kuhu ja kui palju on vaja uut võrku ehitada ning kui palju see maksma läheb. Lisaks tuleb korraldada finantseerimine, luua organisatsioon jne. Reaalne ehitus võib alata 2018. aastal.

 

Kuidas teatakse, milliseid maju on vaja lairibaga ühendada?

Vastus: Selle teada saamiseks toimub küsitlus, kus kõik DigiMaa projektis osalevate omavalitsuste elanikud saavad märkida, millisele aadressile nad lairibaühendust soovivad. Lisaks kasutame erinevaid andmebaase, mis näitavad kus elavad inimesed aastaringselt ning kus asuvad ettevõtted ja asutused.

 

Kui ma praegu ei soovi lairiba, siis kas ma saan kunagi hiljem võrguga liituda?

Vastus: Me eeldame, et kõik need, kes soovivad, liituvad võrguga korraga. Ainult selliselt on võimalik ehituskulusid oluliselt vähendada. Kõik need, kes kohe liituvad saavad seda teha soodushinnaga, hiljem peavad liitujad kõik liitumisega seotud kulud ise kinni maksma.

 

Kes on DigiMaa omanik?

Vastus: DigiMaa projekt loodi Harjumaa Omavalitsuste Liidu poolt. DigiMaa valguskaablivõrk hakkab kuuluma selleks otstarbeks spetsiaalselt loodavale võrguettevõttele.

 

Kui palju läheb DigiTee võrgu ehitus maksma ning kust see raha saadakse?

Vastus: Esialgne võrgu ehitusmaksumus selgub peale seda, kui on teada kuhu ja kui palju on vaja võrku ehitada ning millist olemasolevat taristut saab võrgu rajamiseks kasutada. Lairibavõrgu rajamist on plaanis finantseerida riigitoetusest, liitumistasudest ja pikaajalisest laenust.

HOIA END UUDISTEGA KURSIS!

TELLI UUDISKIRI

*väli kohustuslik
Ad

DigiMaa © 2017

Share This