1. septembriks laekus ligi 18 000 sooviavaldust DigiMaa ühenduse saamiseks. Võttes arvesse, et DigiMaa piirkonnas on aastaringselt kasutuses olevaid maju pea 35 000, on olnud huvi DigiMaa ühenduse järele ootuspäraselt suur.

Kuigi sooviavalduste kogumise kampaania lõppes augusti lõpus, võetakse sooviavaldusi vastu ka edaspidi. Arvestatakse kõikide sooviavaldustega, mis esitatakse enne võrkude ehitamise algust.

Praegu on DigiMaal käsil võrkude planeerimine selleks, et saada teada, kui palju tuleb võrku rajada ning mis on selle hinnanguline maksumus.

Käesoleva aasta sügise jooksul asutatakse Harjumaa omavalitsuste poolt võrguettevõtte DigiMaa võrkude rajamiseks ja haldamiseks ning korraldatakse finantseerimine. Võrkude projekteerimise ja ehitamisega tehakse algust järgmisel aastal.

Share This