HOIA END UUDISTEGA KURSIS!

TELLI UUDISKIRI

*väli kohustuslik
Ad

PARTNERID

MTÜ Kodukant Harjumaa

Meie tegevuse eesmärk on Harjumaa maaelu ja külade säilimisele, taaselustamisele ja arendamisele kaasaaitamine, külaelu kui elustiili toetaine, propageerimine ning erinevate külaliikumiste ühendamine.

Kodukant Harjumaa moto: Kui kord oled valinud selle koha elamiseks, on sinu võimuses muuta see parimaks paigaks kogu maailmas.

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) on avalikes huvides maakonna tasemel tegutsev sihtasutus. Oleme toeks ettevõtetele, kodanikuühendustele, kohalikele omavalitsustele ja aktiivsetele kodanikele kohalikku arengut toetavate ideede elluviimisel ja omavahelise koostöö arendamisel.

PARTNERID

MTÜ Kodukant Harjumaa

Meie tegevuse eesmärk on Harjumaa maaelu ja külade säilimisele, taaselustamisele ja arendamisele kaasaaitamine, külaelu kui elustiili toetaine, propageerimine ning erinevate külaliikumiste ühendamine.

Kodukant Harjumaa moto: Kui kord oled valinud selle koha elamiseks, on sinu võimuses muuta see parimaks paigaks kogu maailmas.

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) on avalikes huvides maakonna tasemel tegutsev sihtasutus. Oleme toeks ettevõtetele, kodanikuühendustele, kohalikele omavalitsustele ja aktiivsetele kodanikele kohalikku arengut toetavate ideede elluviimisel ja omavahelise koostöö arendamisel.

HOIA END UUDISTEGA KURSIS!

TELLI UUDISKIRI

*väli kohustuslik
Ad

DigiMaa © 2017

Share This