Kõik Harjumaa omavalitsused on jõudnud otsusele luua ühine võrguettevõte, et viia ise ülikiiret internetti võimaldav valguskaabel elanikeni, kelle puhul kommertsoperaatorid seda otstarbekaks pole pidanud.

Harjumaa Omavalitsuse Liidu (HOL) raames käivitatud projekt kannab nime DigiMaa ning praegu kogutakse selleks veel elanike sooviavaldusi. Uurisime DigiMaa projektijuhilt Olav Harjolt, mis saab täpsemalt toimuma majandusliku poole pealt nii elanike kui teenusepakkujate jaoks.

Kuidas on plaanis lahendada loodava lairibavõrgu omandiküsimus – kas see saab näiteks kuuluma omavalitsustele – igale vallale täpselt nii palju, kui tema territooriumile seda rajatakse?

Rajatava võrgu omandiküsimus otsustatakse omavalituste poolt HOLi volikogus. Aga praeguste plaanide kohaselt luuakse üks võrguettevõte (MTÜ, SA või OÜ), mis hakkab kuuluma HOLile. Seega hakkavad omavalitused olema võrgu omanikud läbi HOLi.

Sellise mudeli korral ei kajastu võrguettevõtte kohustused omavalitsuste kohustuste hulgas, omavalitsustel ei teki mingeid riske seoses võrguettevõtte tegevusega vms. Samas on võrguettevõte ikkagi omavalitsuste mõju all ning omavalitsused saavad suunata võrguettevõtte tegevust.

Kuidas plaanitakse loodava võrgu kaudu interneti jms sisuteenused reaalselt lõpptarbijateni viia – kas Telia ja Starman/Elisa peavad selleks asuma iga valla käest eraldi võrku rentima, kas rendi eeldatavad hinnad on juba välja arvutatud – kuidas see hind kujuneb? Või saavad teenusepakkujad kasutada seda võrku tasuta ning selle kasutamise maksab kinni lõpptarbija?

Loe edasi Postimehe portaalist.

Share This